ความชำนาญพิเศษ: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา อนุสาขา เวชศาสตร์การเจริญพันธ์