หัวหน้าห้องปฏิบัติการ

นักวิทยศาตสร์ชำนาญการเพาะเลี้ยงตัวอ่อน ประสบการณ์กว่า 10 ปีในห้องปฏิบัติการ IVF